За нас

Консултираме юридически и физически лица по въпросите, свързани с установяването на територията на Федерална република Германия, подготовка на всички необходими документи при регистрация на фирми и сключване на договори, представителство пред съответните компететни органи, съдилища и др.

Юридическите услуги на кантората включват наред с това и разрешаване на трансгранични въпроси. Благодарение на сътрудничеството ни с множество партньори осигуряваме експертни съвети и представителство по гражданско-, административно-, данъчно- и наказателноправни въпроси и на територията на други държави от Европейския съюз.

Адвокатската кантора е специализирана в областта на българското законодателство и взаимодействието му с немското право. Предоставяме съвети и представителство на юридически и физически лица, които пребивават във Федерална република Германия, по-специално в следните области: трудовото право, търговско и дружествено право, наследството и семейно право, договорно право, придобиване на гражданство, данъчно право, право на недвижимите имоти и наемите, придобиване право на собственост и др. Също така разполагаме с богат опит в областта на немското и българското наказателно право и процес. Въз основа на това предоставяме консултации и защита във връзка с наказателни производства във всички инстанции.

Наред с това кантората предоставя широкообхватни консултации, подготовка на документи, изповядване на сделки съобразно императивните изисквания на българското законодателство във връзка с покупко-продажба на недвижимо имущество на територията на Република България от граждани и юридически лица от Европейския съюз и други държави.

Подготовката на всички документи и договори може да бъде направено на български и немски език.