Хонорар

1. Заплащане съгласно немския Закон за възнаграждение на адвоката:

Заплащането на адвокатските услуги е регламентирано в немския Закон за възнаграждение на адвоката. Независимо от това адвокатското възнаграждение може да бъде уговорено и индивидуално.

 

2. Почасов хонорар: За повече информация по въпроси, свързани с нашия почасов хонорар, можете да се свържете с нас.

 

3. Месечно възнаграждение: При дългосрочно ангажиране може да бъде договорено и месечно възнаграждение. Консултацията в такъв случай се предоставя по телефона.

 

4. Фиксирана такса: При предоставянето на определени адвокатски услуги като например изготвянето на общи условия и договори може да се договори фиксирано възнаграждение.