Трудово право

ArbeitsrechtТрудово право – Услугите ни включват:

  • съдействие при воденето на преговори и подготовка на трудови договори;
  • консултации по въпроси от трудовото право, включително искове за неправомерно уволнение;
  • съвети за достъп до пазара на труда във Федерална република Германия;
  • Организиране на семинари за управление и организация на фирми, назначаващи служители, както и подготовка на презентации в областта на трудовото право;
  • представителство на клиенти пред съдебните органи във връзка с искове по всички видове трудовоправни спорове и т.н.