Строителство

baurechtPicПраво във връзка с изграждането на строителни обекти:

 

Консултираме физически и юридически лица, които участват в строителни проекти.

Екипът ни разполага с опит в областта на строителния процес и приложимото към него законодателство. С оглед на това предоставяме консултации във връзка с всички отношения, възникващи при прилагането на Закона за устройство на територията. Консултираме и подготвяме договори за проектиране, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, строителство, строителен надзор  и др.