Право на договорите

vertragsrechtPicКантората подпомага физически и юридически лица във връзка изготвянето общи условия, разнообразни видове договори и последващите от тях отношения.
Екипът ни преглежда и изготвя: специални и генерални пълномощни, договори за дарение, договори за изработка, договори за поръчителство и пр.