Недвижими имоти и наемни отношения

immobilienRechtPicПраво на недвижимите имоти  и наемните отношения

Представляваме собствениците на имоти, строители, мениджъри, брокери, финансисти, инвеститори, собственици и управители на хотели, както и търговски и нетърговски наематели и арендатори.

 

Услугите ни включват:

  • консултиране и изготвяне на договори за покупко-продажба на недвижим имот;
  • предложения за алтернативни договорни модели при купуване на недвижим имот;
  • консултации във връзка със собствеността на недвижим имот, собствеността и управлението на хотел и свързаните с тях преговори и изготвяне на договори;
  • представителство на наемодателя или наемателя по време на преговорите за наемане на недвижим имот и подготовката на съответните документи като договори за наем, договори за преотдаване на недвижим имот и др. При изготвянето на договорите за наем наред с прилагането на всички законови изисквания се съобразява и приложимата към всеки конкретен случай съдебна практика;
  • съдебни и извънсъдебни представителство на клиенти във връзка с възникнали спорове за недвижими имоти и наемни отношения;