Наследство

erbrechtPicНаследствено право и управление на наследственото имущество

В случай че сте придобили наследство по закон или чрез завещание и имате претенции към определено наследство или искате да уредите наследяването на Вашето имущество, ние ще Ви предоставим юридически консултации и при необходимост подготовка на всички документи за уреждането на тези отношения, съгласно приложимото във конкретния случай законодателство.

В съответствие с индивидуалните нужди на всеки клиент екипът ни предоставя консултации по въпроси, свързани с управлението и разпореждането с наследственото имущество при спазване на всички изисквания на приложимото законодателство.