Наказателно право

strafrechtPicЧесто задържаното лице или обвиняемият дават обяснения за определени факти и обстоятелства с цел да докажат невинността си. Ангажирането на адвокат още в един начален стадий предоставя възможност да бъдат извършени действия, които да окажат значително въздействие в последващото наказателното производство, както и да доведат до неговото прекратяване в един начален стадий. Наред с това адвокатът разяснява своевременно и подробно всички права на клиента си, като например правото да откаже да дава обяснения по обвинението и др. Прегледът и запознаването с материалите по делото от адвокат в най-ранен етап от наказателното производство е изключително важно и води до намиране на правилната стратегия за осъществяване на защитата на клиента.

Кантората ни осъществява защита във връзка с всякакъв вид обвинения.

Представляваме както задържани лице, обвиняеми и подсъдими лица, така и частни обвинители, частни тъжители във връзка с искове за обезщетение за вреди от претърпяните болки и страдания при извършването на престъпления.