Международно (частно) право

internationalesRechtPicКонсултираме своите клиенти както в, така и извън националните граници.

Кантората работи на територията на Федерална република Германия и Република България, но наред с това, разполагайки с глобална мрежа от партньори, имаме опит във връзка с уреждането на трансгранични правни отношения.

Международноправните проблеми могат да възникнат при различни правни отношения като например създаване на търговски дружества, осъществяването на търговски отношения, инвестиции, наследяване, семейноправни отношения и др.  Юридическите проблеми от трансграничен контекст могат да бъдат разрешени правилно с помощта на разполагащи с подходящ опит юристи.

Благодарение на това, че екипът ни се състои от юристи, които са придобили своето Висше юридическо образование във Федерална република Германия и в Република България и са събрали практически опит и в англо-саксонската юридическа система, познавайки различните структури и владеейки съответните езици, може да си позволим предоставяне на компетентна консултации по отношение на съответните трансгранични правни отношения.