Имиграция и придобиване на гражданство

passportPicПраво на имиграционните въпроси и по придобиване на гражданство.

Кантората ни предоставя консултации на клиенти, желаещи да се установят на територията на ФРГ. Съветваме търговски дружества, които желаят да инвестират или да установят дейността си във ФРГ. Консултираме физически лица, които желаят временно или трайно да се установят и да работят на територията на Федерална република Германия или в друга държава-членка на Европейския Съюз.

Подпомагаме клиентите ни при подготовката на всички необходими документи и представянето им пред компететните органи, например издаване на данъчен номер и всички свързани с това въпроси.

Наред с това предоставяме услуги във връзка с придобиване на чуждо гражданство.