Актуално

 

  • На 11.11.2015 г. адв. (ЕС) Симона Игнатова взе участие в среща „Възможностите за инвестиции в Бургас“ на кмета на гр. Бургас Димитър Николов и представители на бургаския бизнес в гр. Мюнхен.
  • През ноември 2014 г. адв. д-р Сибила Игнатова участва в комисия към Висшия адвокатски съвет за присъждане на Годишната награда за студенти-юристи за написване на реферат на тема „За и против индивидуалната конституционна жалба“.
  • На 28.08.2014 г. адв. (ЕС) Симона Игнатова участва в мероприятие на Института по човешки права, Берлин, Германия на тема „Активни срещу дискриминацията“.
  • Адв. (ЕС) Симона Игнатова представляваше българска гражданка по индивидуална конституционна жалба пред Федералния Конституционен съд на Германия във връзка с възстановяване на родителски права в Германия. Федералният Конституционен съд на Германия допусна до разглеждаме подготвената и внесена от адв. Симона Игнатова индивидуална конституционна жалба. На 14.06.2014 г. бе постановено Решение на Федералния Конституционен съд на Германия (Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats desBundesverfassungsgerichts vom 14.6.2014, 1 BvR 725/14), с което бяха отменени решенията на инстанционните съдилища за отнемането на родителските права. Текстът на решението е публикуван на немски език на: http://www.bverfg.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/06/rk20140614_1bvr072514.html, както и в списание Neue Juristische Wochenschrift – NJW, Heft 40/2014, S. 2936-2939.
  • На 28.02.2014 г. д-р Сибила Игнатова участва в Експертна кръгла маса на тема: «Индивидуалната конституционна жалба – за и против», организирана от Съюза на юристите в България и Обществото на конституционните съдии с изтекъл мандат. Форумът се проведе под патронажа и с участието Президента на Република България: http://www.sub.bg/gal_sdn.htm. Изказванията на участниците в Експертната кръгла маса на тема «Индивидуалната конституционна жалба – за и против» могат да бъдат прочетени в списание «Общество и право» бр. 6/2014 г.
  • В четири поредни броя на списание „Общество и право“ – бр. 9/2013, бр. 10/2013, бр. 1/2014  и бр. 2/2014  бяха публикувани статии на д-р Сибила Игнатова. Статиите представят възникването на конституционния контрол, развитието на защитата на основните права в Западна, Централна и Източна Европа и защитата на основните права в Република България, както и възможности за усъвършенстване. Статиите са част от дисертационния труд на д-р Сибила Игнатова във връзка с придобиването на докторска степен по Конституционно право от Юридическия Факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Публикуваната в бр. 2/2014 на списание «Общество и право» статия на д-р Сибила Игнатова е в продължение на представените в бр. 9/2013, бр. 10/2013 и бр. 1/2014 на списание «Общество и право» изследвания за историческото развитие и особеностите на конституционния контрол, директния и индиректния достъп до конституционните съдилища за защита на основните права в Западна, Централна и Източна Европа. Статията има за цел накратко да разгледа защитата на основните права в Република България, дебата за института на конституционната жалба и да бъдат направени някои предложения за въвеждането й. Предвиждането на ефективни механизми за защита на основните права е въпрос, който многократно е обсъждан преди и след приемането на Конституцията на Република България от 1991 г. С приемането на основния ни закон е въведен нов конституционен орган – Конституционният съд. Основна функция на този орган е да следи за спазването на върховенството на Конституцията.
  • На 22.11. и 23.11.2013 г. адв. (ЕС) Симона Игнатова участва в семинар на тема «Правото на защита на обвиняемите в Европейския съюз», организиран от Fair Trials International в Страсбург Франция.
  • На 23.10.2013 г. адв. (ЕС) Симона Игнатова взе участие в дискусия на тема «Правата на децата и защита на детските интереси между патернализма и правото на самоопределение» в Свободния университет в Берлин, организиран от Института за международни изследвания на детството и младежта към Международната академия Берлин.