Адвокати

Симона Б. Игнатова
(Rechtsanwältin и адвокат от Европейския съюз)

simonaPicСимона Б. Игнатова завършва висшето си юридическо образование в Лудвиг – Максимилианс университет Мюнхен. Провежда стажа си в гр. Мюнхен, Берлин и Торонто (Канада). Същевременно работи като сътрудник на свободна практика в международна адвокатска кантора в областта на сливанията и придобиванията на дружества, недвижими имоти, наемните отношения на търговски обекти и др. Вписва се като адвокат в Мюнхенската адвокатска колегия през 2010 г. Наред с това през същата година се вписва като адвокат от Европейсия съюз в Единния регистър на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет на Република България. След вписването си като адвокат тя ръководи отдел по вещно право и наемни отношения в адвокатска кантора в Берлин. В последствие адвокат Симона Б. Игнатова създава своя собствена адвокатска кантора и работи в Мюнхен и Берлин, като сътрудничи с колеги на територията на Република България и други държави-членки от Европейския съюз.

Познаването на различни култури и езици като немски, английски, руски, италиански (основни познания) и
български език като майчин език, позволява на адвокат Симона Б. Игнатова да се ангажира компетентно при разрешаването на юридически въпроси както на местни, така и на чуждестранни клиенти.

 

Адвокат д-р Сибила Игнатова

Д-р Сибила Игнатова е вписана като адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2002 г.

През 2001 г. завършва Юридическия факултет към СУ „Св. Климент Охридски”. През 2004г. придобива диплома по немски език след полагането на “ZOP” изпит в Гьоте институт. През 2005 г. участва в семинар по «Немско и европейско екологично право» в Людвиг-Максимилианс Университет Мюнхен. През 2006 г. придобива магистърска степен (LL.M) по немско право в Юридическия факултет на Людвиг-Максимилианс Университет Мюнхен, Германия въз основа на магистърска работа в областта на немското наказателното право в светлината Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

За придобиване на допълнителни знания в областта на европейското право, д-р Сибила Игнатова е специализирала в Представителството на Европейската комисия в Мюнхен (2006), в различни съдебни инстанции в Мюнхен. Участвала е в програма за гостуване на адвокати в Бон от Централна, Източна и Югоизточна Европа във ФРГ, организирана от Немската фондация за международно правно сътрудничество и Немската адвокатска колегия (2008). Била е стажант в мюнхенския офис на международната адвокатска кантора Clifford Chance (2008), участвала е в разнообразни юридически семинари в Република България и Федерална република Германия.

От 2008 г. бе редовен докторант в катедра Конституционноправни науки на Юридически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”. През 2010 г. с помощта на Германската служба за академичен обмен (ДААД) изследва немска литература във връзка с дисертационния си труд в Людвиг Максимилианс Университет Мюнхен. Защитава дисертацията си на тема «Защитата на основните права пред конституционните съдилища в Европа» през май 2012 г. и продобива докторска степен.

Д-р Сибила Игнатова е водила семинарни занятия на студенти в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и в Академията на МВР.