Авторско право

urheberrechtPicСъветваме и представляваме клиенти ни по отношение на т.нар. казуси, възвиващи при споделяне (шейринг) на файлове.
Консултираме клиентите ни в областта авторското право и подготвяме договори за абонаментно обслужване, договори за създаване на компютърна програма, договори за създаване фотографско произведение, договори за запис, възпроизвеждане и разпространение на звукозапис, договори за отстъпване на изключителни права върху произведение и др.